Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sklep.citymask.eu

 

1. Informacje ogólne.

1. Administratorem Serwisu www.sklep.citymask.eu i Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014., poz. 1182 ze zm.) jest spółka   Filter Service Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, kod pocztowy: 95-100 przy ul. Sadowej 7A, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP:7321941833, Numer KRS:0000116226.
 
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014., poz. 1182 ze zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej „danymi osobowymi”).
 
3. Wszelkie terminy, wyrażenia, akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach sklepu internetowego: www.sklep.citymask.eu
 
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
5. Administrator korzysta ze środków, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesłanych drogą elektroniczną:
 
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) Certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są dane Klientów,
c) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Konta,
d) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 
 
6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
 

2. Cel i zakres zbierania danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych.

 
1. Administrator zbiera Dane Osobowe Klientów w celu:

a) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (konto Użytkownika w Serwisie),

b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych,

c) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
2. Gromadzenie Danych Osobowych przez Administratora może następować również w innym celu, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody oraz obowiązujących przepisów prawa.
 
3. Dane Osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 
4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

5. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:

a) Dane Osobowe Klienta, który skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi dostarczającemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) Dane Osobowe Klienta, który skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub dokona płatności kartą płatniczą, Administrator udostępnia wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

c) Dane Osobowe Klienta są udostępniane podmiotom trzecim za zgodą Użytkownika.
 
d) Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. „ciasteczka”)

c) Poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez operatora hostingowego Home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl
 
d) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 
 
7. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji Umowy, której jest stroną, bądź podjęcie działań zmierzających do zawarcia takiej Umowy. Podstawę dla przetwarzania Danych Osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług stanowi art. 23 ust 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 

3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

 
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych udostępnionych Administratorowi.
2. Klientowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo poprawiania udostępnionych Administratorowi Danych Osobowych, uzupełniania ich, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych Osobowych.
3.    W razie wykazania przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 
 

4.     Informacje handlowe

 
1. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ust. z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

2. O ile Klient wyraził na to zgodę, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.
 

5. Pliki Cookies

 
1. Serwis korzysta z plików cookies.
 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 
5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
 
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 
 
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 
11.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
 
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 

7. Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 

8.     Kontakt z Administratorem

 
1. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres podany w pkt. 1, lub pocztą elektroniczną na adres Administratora sz_gebala@filter-service.eu bądź poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 600 54 82 37

2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 

9.     Postanowienia końcowe

 
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności z ważnych powodów, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie Danych Osobowych.

2. Administrator Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce Prywatności wraz z treścią nowej wersji wraz z datą od której obowiązywać będzie nowa Polityka.

3. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 01.07.2016.