0 prod.
0,00 PLN


Rejestracja

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Filter Service Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000116226 której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 804 000,00 zł, NIP 7321941833, REGON 473050454. Więcej informacji o Twoich prawach znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: filter@filter-service.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przeprowadzenia procesu rejestracji w Sklepie
• zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu
• przeprowadzania postępowania reklamacyjnego
• przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z  przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom wskazanym w Polityce Prywatności i Plików Cookies.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Login:*

  Hasło:*

  Powtórz hasło:*

E-mail:*

Imię:*

Nazwisko:*

Ulica:*

Nr domu:*

Nr lokalu:

Kod pocztowy:*

Miasto:*

Województwo:*

WWW:

Nr telefonu:*

Wypełnij poniższe pola jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT - dane adresowe podane powyżej traktowane będą jako firmowe,jeśli dane do faktury lub wysyłki mają być inne niż przedstawione proszę wpisać je w polu Uwagi w dalszym kroku:

Nazwa firmy:

Nip:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Administratora w celu rejestracji w Sklepie, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia konta. Mam prawo jej odwołania w każdej chwili.*

Podaj wynik działania:*
(np.: 5 plus 9, należy wpisać 14)


(Pola oznaczone * są wymagane)