0 prod.
0,00 PLN


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

FILTER SERVICE Spółka z o.o. pragnie należeć do czołówki firm działających w branży.
Zamierzamy to osiągnąć przez dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, po konkurencyjnej cenie i zawsze na czas oraz przez stałe doskonalenie działań mających wpływ na ochronę środowiska i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionej kadry, a także działań przyjaznych dla społeczeństwa.
 Całokształt działań Spółki jest zgodny z wymaganiami zawartymi w normach:
-PN-EN ISO 9001:2009
-PN-EN ISO 14001:2005
-PN-N-18001:2004
i ukierunkowany jest na następujące cele dotyczące: jakości, środowiska i bhp:
 
1.     Dostarczanie na rynek wyłącznie produktów najwyższej jakości 
2.     Monitorowanie zgodności wyrobów, środowiska i stanu bhp z obowiązującym prawem.
3.  Wdrażanie nowych innowacyjnych technologii, zapewniających poprawę oddziaływania na środowisko, bhp i otoczenie.
4.   Zwiększanie poziomu sprzedaży oraz rozszerzanie asortymentu wytwarzanych wyrobów.
5.     Zapewnienie, aby działania Spółki nie powodowały, chorób zawodowych lub urazów u jej pracowników, partnerów, sąsiadów, klientów oraz osób trzecich.
6. Utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania    zapewniając odpowiednie środki i zasoby dla jego rozwoju.
 
 
                                                       ZARZĄD
                                                FILTER SERVICE
                                                     Spółki z o.o.
 Zgierz 07.07.2010