0 prod.
0,00 PLN


Opis działalności

KALENDARIUM FIRMY


Spółka "Filter Service" zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego.


 
Przedsiębiorstwem kierują: dr inż. Jacek Krzyżanowski oraz mgr Krzysztof Wojtas.

Założyciele firmy Panowie Krzyżanowski i Jabłoński zajmują się wytwarzaniem materiałów filtracyjnych od 1977 roku. Obaj rozpoczęli swoją działalność w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, gdzie prowadzili badania nad problematyką wykorzystania sił przyciągania elektrostatycznego w procesie filtracji aerozoli. Zaproponowany przez Jacka Krzyżanowskiego i jego zespół naukowo-badawczy sposób otrzymywania włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej był początkiem drogi do samodzielnej działalności
 
1987 r.
§  Powstał prywatny zakład produkcyjny, działający w ramach Spółdzielni Rzemieślniczej "Elektrometal". 
 
1990 r.
§  Rozpoczęcie produkcji półmasek filtrujących FM-O/15-I oraz FM-0/17-IIP1. Ta druga była pierwszą Polską półmaską, która spełniała wymagania normy PN-92.
 
1992 r.
§  Firma przekształciła się w spółkę cywilną "Filter-Service".
 
1995 r.
§  Przyznanie przez PFRON decyzją D/01512 firmie Filter Service statutu Zakładu Pracy Chronionej.
§  Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/30 P3S - pierwszy polski produkt w tej klasie.
 
1996 r.
§  Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach WYRÓŻNIENIE w zakresie ochron osobistych za serię półmasek o nowoczesnym, trapezowym kształcie.
§  Krajowe Targi Odzieży Zawodowej w Łodzi DRUGIE MIEJSCE w kategorii "Najlepszy Wyrób" za półmaskę FM-0/28 P2S - pierwsza polska półmaska chroniąca przed oparami kwasu siarkowego i pyłami ołowiu.
 
1997 r.
§  Wdrożenie systemu jakości ISO 9002 obejmującego produkcję: półmasek filtrujących, filtrów do półmasek gumowych, sorbetu zanieczyszczeń ropopochodnych, filtrów wlotowych i wylotowych do odkurzaczy, włóknin filtracyjnych, worków i rękawów filtracyjnych, filtrów do produkcji grzybni.
§  Targi Praca w Szczecinie ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/28 P2S
 
1998 r.
§  Targi Praca w Szczecinie SREBRNY MEDAL za półmaskę FS-17/P1- pierwsza polska półmaska oznaczona znakiem bezpieczeństwa "CE".
§  Krajowe Targi Odzieży Zawodowej, PUCHAR OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FM-0/30 P3S
 
1999 r.
§  Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FS-55V/P2SL - pierwszy polski produkt w tej klasie.
 
2000 r.
§  Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach ZŁOTY LAUR GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FS-55V/P2S.
§  Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Poznaniu Nagrodę w konkursie DOBRY WYRÓB MERKURY za tą samą półmaskę.
 
2001 r.
§  Firma rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji włóknin filtracyjnych. W ofercie można znaleźć włókniny do filtracji suchej i mokrej.
 
2002 r.
§  Firma Filter Service przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§  Otrzymanie bardzo prestiżowego wyróżnienia - Godła TERAZ POLSKA za półmaski filtrujące w XII edycji konkursu.
§  Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002, GRAND PRIX SAWO 2002 w kategorii ochron osobistych za filtry 801F P1 i 802F P2 wykonane według normy PN-EN 143:2000.

2003 r.
§  Firma certyfikowała System Zapewnienia Jakości zapewniający zgodność z normą ISO 9001:2001.
§  Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2003 w Pozananiu, ZŁOTY MEDAL SAWO 2003 w kategorii ochron osobistych za półmaski filtrujące serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.

2004 r.
§  Godłem "TERAZ POLSKA" w XIV edycji konkursu zostały wyróżnione produkty spełniające wymagania nowej normy EN 149:2001.
Są to dwie serie półmasek: pierwsza z nich to półmaski kształtowe serii FX 2000, druga to półmaski składane w pionie serii FS 800.

2005 r.
§  Firma FILTER SERVICE Sp. z o.o. jako lider w produkcji półmasek przeciwpyłowych przystąpiła do Polskiej Platformy Technologicznej "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle".
§  uczestnictwo firmy w XVII Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2005 w Poznaniu.

2006 r.
§  Uczestnictwo firmy w targach A+A w Düsseldorfie wraz z ponad 1370 wystawcami z całego świata prezentujących środki ochrony indywidualnej, sprzęt ratowniczy i rehabilitacyjny. Targi odwiedziła rekordowa ilość zwiedzających 54 250.
§  Uczestnictwo firmy FILTER SERVICE Sp. z o.o., jako wystawca, w XII Sympozjum Naukowo-Technicznym „CHEMIA 2006” w Płocku prezentując wyroby przedsiębiorstwa, a także inne artykuły służące ochronie indywidualnej pracownika oraz ochronie środowiska.
§  Firma FILTER SERVICE została wyróżniona GRAND PRIX SAWO'2006 w Poznaniu za półmaskę filtrującą FS-30 V FFP3 D w kategorii środków ochrony indywidualnej. Nagrodę z rąk Głównego Inspektora Pracy pani minister Bożenny Borys-Szopy i Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich pana Bogusława Zalewskiego odebrał, w imieniu firmy, Adam Jabłoński. Półmaska ta jest pierwszym, certyfikowanym w Polsce produktem spełniającym wymagania zmiennej penetracji w czasie.
§  Decyzją Zarządu wynikającą z dynamicznego rozwoju firmy, certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001, PN ISO 14001, PN-N 18001
§  Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 09.06.2006 pozytywnie zaopiniował wynik audytu certyfikacyjnego prowadzonego w FILTER SERVICE Sp. z o.o. w dniach 11-12.05.2006.
§  W związku z powyższym firma otrzymała CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Jakość - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy-Środowisko) Nr JBS-123/1/2006
§  Uczestnictwo w XII Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL 2006 w Kielcach, na których półmaska filtrująca FS 30V FFP3 D dostała wyróżnienie Targów Odlewniczych.

2007 r.
§  Firma FILTER SERVICE wprowadza nową serię półmasek filtrujących z zaworem serii FS 900 SENSITEC
§  Kolejna edycja targów A+A Dusseldorf zakończona pomyślnie z udziałem firmy Filter Service jako wystawcy pośród czołowych światowych producentów środków ochrony indywidualnej.

2008 r.
§  wprowadzenie do sprzedaży pierwszych w Polsce przeciwpyłowych filtrów wielorazowych łączonych bagnetowo E 952 P2 R i EW 952 P2 R, które są certyfikowanymi produktami spełniającymi wymagania najnowszej normy PN EN 143:2000/A1:2006 nakładającej obowiązek badania filtrów mgłą oleju parafinowego.
§  XIX edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2008. W trakcie targów firma FILTER SERVICE zaprezentowała nowe półmaski serii 900, będące alternatywą ekonomiczną dla obecnych na rynku, oraz filtry wielorazowego użytku E 952 P2 R i EW 952 P2 R do półmaski EURMASK ETNA.
§  ukończenie wieloletniego programu „Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów", którego koordynatorem było Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX z siedzibą w Łodzi, czego efektem są już certyfikowane i wprowadzane do sprzedaży filtry BIO E 953 P3 R i BIO S 953 P3 R, które po zespoleniu z półmaską EURMASK ETNA (E) lub SECURA 2000 (S) służą do ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi do 50 x NDS oraz zagrożeniami biologicznymi o średnicy powyżej 0,3 µm.
§  uczestnictwo firmy w XIV Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa "Metal' 2008" w Kielcach. Firma FILTER SERVICE Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za swoje najnowsze produkty tj. półmaskę filtrującą FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe E 952 P2 R, EW 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA.
§  w firmie FILTER SERVICE Sp. z o.o. to czas zmian dotyczących zarówno zakończenia nowej inwestycji, jak i wprowadzania do sprzedaży filtrów wielorazowego użytku E 952 P2 R i EW 952 P2 R oraz półmaski filtrującej FX 2025 FFP2 D R.
§  FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe E 952 P2 R, EW 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA zostały wyróżnione w trakcie targów METAL ' 2008 w Kielcach.

2009 r.
§  zmiana jednostki certyfikującej Zintegrowany System Zarządzania.
§  firma otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
§  uczestnictwo firmy w IV Międzynarodowych Targach Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa "Spawalnictwo".
§  Kolejna edycja targów A+A Dusseldorf zakończona pomyślnie z udziałem firmy Filter Service jako wystawcy pośród czołowych światowych producentów środków ochrony indywidualnej.
 
2010 r.
§  Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2010 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2010 w kategorii ochron indywidualnych za filtr wielorazowy BIO E 953 P3 R.
§  Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2010 w Poznaniu, ACANTHUS AUREUS za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.
§  Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2010 w Poznaniu, WYSOKI POZIOM wyróżnienie przyznane przez wydawnictwo ELAMED za propagowanie prawidłowego doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej.
§  XVI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach, MEDAL za półmaski filtrujące z systemem BIO OCHRONY.
§  Firma FILTER SERVICE wprowadza do sprzedaży super tanie półmaski serii FS 900 A. Te nowoczesne produkty spełniające wymagania aktualnych norm europejskich wytwarzane są w technologii ultradźwiękowej z zachowaniem przyjętego przez spółkę reżimu wytwarzania wyrobów opisanego w procesach, procedurach i instrukcjach certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
§  Maska PANAREA 7000 dostępna dla klientów firmy FILTER SERVICE. PANAREA 7000 jest wysokiej klasy maską pełnotwarzową, używaną przez profesjonalistów w wielu różnych zastosowaniach.

2011 r.
§  FILTER SERVICE wprowadziła do sprzedaży nową, spełniającą wymagania normy EN 149:2001 z rozszerzeniem A1:2009, komfortową półmaskę filtrującą wielokrotnego stosowania w klasie P2. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D(wielokrotnego stosowania) stworzona została z myślą o szczególnie wymagających klientach.
§  Dr inż. Jacek Krzyżanowski Prezes Zarządu spółki FILTER SERVICE został "Włókiennikiem roku 2010". Nagroda jest wynikiem wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie przez dr. inż. Jacka Krzyżanowskiego,  wraz z zespołem naukowo-badawczym, nowatorskiego rozwiązania dotyczącego produkcji włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej.
§  X Targi Aluminium & Nonfermet w Kielcach. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D została doceniona przez komisję oceniającą zgłoszone do konkursu nowoczesne produkty prezentowane na targach i nagrodzona Medalem Targów Kieleckich.
§  Udział firmy w kolejnej edycji największych na świecie targów branży BHP tj. A+A w Dusseldorfie. W trakcie imprezy FILTER SERVICE zaprezentowało półmaski SERII COLOURS. Ważnym wydarzeniem w trakcie odbywającego się równocześnie z targami  kongresu był specjalny dialog „German-Polish Dialogue on Occupational Safety” z udziałem polskich oraz niemieckich gości. Przedstawicielem FILTER SERVICE był tam Adam Jabłoński.

2012 r.
§  Firma wprowadza do sprzedaży półmaski serii SIMPLA. Wykonane są one w anatomicznym kształcie, dzięki któremu nie ma potrzeby stosowania zacisku nosowego. W miejscach szczególnie wrażliwych na przeciek (krzywizny nosa) mają specjalnie ukształotowane wypustki pozwalające na brdzo dobro dopasowanie czaszy do twarzy użytkownika. Półmski serii SIMPLA nie mają elementów metalowych.
§  Udział firmy w XXI Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2012 w Poznaniu. Przedsiębiorstwo zapezentowało na nich dwie nowe serie półmasek tj. COLOURS i SIMPLA.
§  Udział firmy w targach ENERGETAB w Bielsku Białej
§  Prezentacja prawidłowego dobru i stosowania środków ochrony dróg oddechowych na konferencji branży spawalniczej  w trakcie targów ExpoWELDING w Sosonowcu.
§  Udział w konferencji „Wypadek to nie przypadek” współorganizowanej przez Politechnikę Białostocką.
§  Udział w szkoleniu organizowanym przez wydawnictwo UNIMEDIA na temat środków ochrony indywidualnej stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem w Warszawie.
§  Udział w szkoleniu inspektorów  PIP w Łodzi
§  Udział w konferencji w Poznaniu – „Bezpieczeństwo w logistyce”
§  Udział w konferencji w Łodzi – „Bezpieczeństwo w budownictwie” w Instytucie Medycyny Pracy
§  Udział w II Kongresie BHP w Warszawie.

2013 r.
§  FILTER SERVICE wprowadza do sprzedaży półmaski ekonomiczne pod marką POLFILTER.
§  Udział firmy w XVI Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013 w Katowicach.
§  Udział FILTER SERVICE w tragach nowoczesnych technologii ITM'2013 w Poznaniu.
§  Udział przedsiębirstwa w targach materiałów sypkich w Krakowie. W trakcie odbywającej się na nich konferencji przedstawiciel firmy poprowadził prezentację na temat prawidłowego doboru i stosowania środków ochrony dróg oddechowych.
§  Udział w konferencji na temat ŚOI w rolnictwie i budownictwie w Łomży                           
§  Udział w konferencji ergonomicznej w Warszawie
§  Udział  w konferencji „Zagrożenia pracy białego personelu” w IMP
§  Udział w konferencji „ Eksploatacja złóż na dużych głębokościach – utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży” w Jastrzębiu Zdroju
§  Udział w konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” w Olsztynie
§  Udział w konferencji „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”
§  Udział w kolejnej edycji targów A+A w Dusseldorfie. W tarkcie imprezy firma zaprezenowała dwie nowe półmaski wielokrotnego użytku tj. FS 33 V F FFP3 R D o FS 80 V FFP3 R D.  Obydwa wyroby wyposażone są w dodatkowe filtry. Poprawiają one w znaczący sposób komfort użytkowania tego typu sprzętu. Zastosowane w tych półmaskach zawory wlotowe pozwalają na dostawanie się pod ich czasze świeżego, chłodnego, czystego powietrza z filtrów. Zużyte, zanieczyszczone dwutlenkiem węgla powietrze wydostaje się na zewnątrz zaworem lub, jak w przypadku półmaski FS 80 V FFP3 R D, dwoma zaworami wylotowymi. Nowe półmaski, ze względu na swój nowatorski wygląd i innwacyjne cechy wzbudziały bradzo duże zainteresowanie wśród zwiedzających z całego świata.

2014 r.
§  Udział w targach SAWO w Poznaniu. W trakcie uroczystości otwarcia Targów odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Komisję Konkursową. Złotym Medalem wyróżniono półmaskę filtrującą FS 33 V F FFP3 R D. Na stoisku firmy prezentowany był cały asortyment wytwarzanych przez przedsiębiorstwo wyrobów. Należą do nich przede wszystkim półmaski filtrujące, filtry do półmasek wielokrotnego stosowania, włókniny, worki filtracyjne i materiały sorpcyjne.
§  Udział w konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”
§  Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie”
§  Udział w konferencji Rozwój zawodowy i potwierdzanie kwalifikacji w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozwiązania krajów Unii Europejskiej – perspektywy dla Polski” w Warszawie
§  Udział w konferencji w trakcie Targów Spawalniczych w Sosnowcu
§  Udział w konferencji „Wypadek to nie przypadek” w Łomży
§  Udział w konferencji „Komunikacja dla bezpieczeństwa” w Druskiennikach na Litwie
§  Udział w konferencji „Komunikacja dla bezpieczeństwa” w Olsztynie
§  Udział w III KONGRESIE BHP w Warszawie
§  Udział w konferencji w ramach programu „Komunikacja dla bezpieczeństwa w Pile

2015 r.
§  Udział firmy w XVII edycji Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHePe 2015 w Katowicach
§  Zdobycie ZŁOTEGO MEDALU Międynarodowych Targów Poznańskich "WYBÓR KONSUMENTÓW" za półmaskę FS 33 V F FFP3 R D.
§  Udział w konferencji „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy” w Mikorzynie koło Konina